Το δίκτυό μας

Μείνετε ενημερωμένοι για τις δραστηριότητες στη χώρα σας! Πόροι που θα σας βοηθήσουν να βρείτε εργασία, πλατφόρμες κατάρτισης των δεξιοτήτων σας, δωρεάν πανεπιστημιακά μαθήματα, γραφεία απασχόλησης και ιστότοποι αναζήτησης εργασίας.

GREECE

Job portal platforms:


Sites in Greece:


Αρχική σελίδα – Ergasioulis.eu
Αναζήτηση εργασίας | Indeed
Tourism | Hotel Jobs | Jobs in Greece (jobs-greece.gr)
Tourism & Hospitality jobs in Greece (justlanded.com)
kariera.gr
Jobs: Greece - 27,000+ jobs | Jooble
Jobs in Travel & Tourism in Greece - Greece Jobs - XpatJobs
Jobs in Greece - International Jobs - HR Recruitment Agency (randstad.gr)
Jobfind.gr - Finding a job in Greece and abroad
Job search platform in Greece and abroad | Skywalker.gr
Job Search in Greece – Search with GrabJobs
Job Advertisements - Job Search in Greece | xe.gr
Home | WorkathlonGlassdoor Job Search | You deserve a job that loves you back
Careerjet.gr - Jobs in Greece - Job Search - Career


International sites (that include job opportunities in Greece):


Trabajo.org - Job search - Jobs
Talent.com: Job Search | Find Jobs Hiring Near You
Experts for work in Germany & Europe - cosmos jobs (cosmos-jobs.gr)
Experts for work in Germany & Europe - cosmos jobs (cosmos-jobs.gr)

Training platforms:


Top Free Courses - Learn Free Online | Coursera
The Mobile Learning Management System | EdApp: The Mobile LMS
Teaching Young Learners Online - Free Course - FutureLearn
Online Courses - Learn Anything, On Your Schedule | Udemy
Learn the Latest Tech Skills; Advance Your Career | Udacity
Khan Academy | Free Online Courses, Lessons & Practice
Job Search in Greece – Search with GrabJobs
International Seminars • ECTE - European Center in Training for Employment
Home - ReGeneration
High Speed Training | Over 180 Online Compliance Courses
Free Online Courses | Stanford Online
Free Computer, Programming, Mathematics, Technical Books, Lecture Notes and Tutorials (freecomputerbooks.com)Elearning Solutions | Grow your business (iseazy.com)
edX | Free Online Courses by Harvard, MIT, & more | edX
Create, Market & Sell with the #1 Online Course Platform: Thinkific
All our free courses - OpenLearn - Open University
Alison | Free Online Learning with Certificate & Diploma Courses
360training | Regulatory-Required Career Training


Training platforms and Courses provided in Greek:


https://www.startproject.gr/events/
Open Courses
Mathesis (cup.gr)
Kallipos: Home
Coursity
Bodossaki Lectures on Demand (blod.gr)


Tourism and Hospitality Management Oriented Courses:

Tourism and Travel Management | edX Sustainable Tourism: Society & Environmental Aspects | edX
Introduction to Tourism – Industry Management (ie.edu)
IATA - Travel and Tourism course schedule
https://enroll.pennfostercollegeintl.com/ProgramCountry.aspx?
mkwid=&cvosrc=&gclid =&pftraffictype=organic&addrFrom=https%3A%2F%2Fwww.pennfostercollegeintl.com%2Ftravel %2Findex.html&campaignid=&adgroupid
=&keywordid=&creativeid=&network=& device=&extensionid=&matchtype=&ifdisplay=&ifsearch=&msclkid=

Diploma in Hospitality and Tourism Management | Free Course | Alison
Courses | TrainingAid

LEBANON

Job portal platforms:https://jobs.mehnati.org/en
A Job portal developed by the Institute for European Cooperation and Development (IECD)


https://www.joinmorethanajob.org/services
MoreThanAJob – ENI CBC MED Project that aims at reinforcing social and solidarity economy for the unemployed, uneducated and refugees” aiming at fostering the social and labour inclusion of vulnerable groups through a stronger cooperation between SSE actors and public administrations.


https://beirutdigitaldistrict.com/sul_takaddom
An online matchmaking platform TAKADDOM that brings together the interns and the employers with no need for intermediaries parties. Developed by Beirut Digital Academy within Skilling Up program in Lebanon SUL to improve access to digital skills learning opportunities for youth (Funded by World Bank).


SPAIN

Market place:https://www.juntadeandalucia.es/organismos/sae.html
SAE, Servicio Andaluz de Empleo. Junta de Andalucía.


https://www.ongranada.com/bolsa-de-trabajo/
onTech Innovation, marca de onGranada Tech City.


https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/produccion-textil
Info job producción textil.

https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/finanzas
Info job finanzas.

https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/agricultura
Info job agricultura.

https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/turismo
Info job turismo.

https://ws054.juntadeandalucia.es/geawrk/welcome.do
Bolsa de empleo agrario de la Junta de Andalucía.

Trainings :


https://www.juntadeandalucia.es/organismos/sae/areas/mejora-empleabilidad/fpe/paginas/escuela-hosteleria-cadiz.html;
SAE, SEPE.

https://www.fundae.es/; https://digitalizateplus.fundae.es/digitalizate/1; https://digitalizateplus.fundae.es/home-mrr/2/2021/b10fd658-8350-465f-a0cb-517084bb25eb
FUNDAE, Fundación Estatal para la formacion en el empleo.

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/sae/servicios/cursos-fpe-estatal.html?title=&sort_by=field_curso_fecha_inicio_value&items_per_page=10&field_curso_fecha_inicio_value=&field_curso_fecha_inicio_value_1=&field_curso_modalidad_value=All&page=1
Servicio Andaluz de Empleo. SAE

https://www.andaluciaagrotech.com/cursos; https://www.andaluciaagrotech.com/formacion
DIH Andalucía Agrotech.Andalucía Agrotech Digital Innovation Hub.

http://www.guadalinfo.es/formacion
Guadalinfo, Consorcio Fernando de los Ríos, JA.

https://formacion.andaluciavuela.es/
Andalucía Vuela. Consejería Presidencia. Junta de Andalucía.

https://formacion.andaluciaconectada.es/web/formacion/catalogo-cursos/-/acciones/catalogo/buscar?_accionesformativas_WAR_acciones_formativasportlet_titulo=&_accionesformativas_WAR_acciones_formativasportlet_enrollment=true
Andalucía Conectada. Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. Dirección General Economía Digital.

https://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/cursosyjornadas/es?f[0]=estado:P
IFAPA. Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica. Consejería de Agricultura, Ganadría, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía.

https://digitalagri.es/
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA Y DE MONTES. Universidad de Córdoba.

https://centrocompetencias.mapa.es/
Centro de Competencias para la formación digital agroalimentaria del MAPA (Ministerio Agricultura, Pesca y Alimentación).

https://www.inmujeres.gob.es/areasTematicas/SocInfo/Programas/Ceres.htm
INSTITUTO DE LA MUJER.

https://www.fundaciontelefonica.com/noticias/formacion-programacion-empleabilidad-digital-mujeres-fundacion-jose-maria-de-llanos/
Fundación Telefónica y Fundación José María de Llanos.

https://todofp.es/que-estudiar/loe/textil-confeccion-piel.html
Ministerio de Educación.

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/sae/areas/mejora-empleabilidad/fpe.html#toc-la-oferta-formativa; https://www.juntadeandalucia.es/organismos/sae/areas/mejora-empleabilidad/fpe/paginas/escuela-hosteleria-malaga.html; https://www.juntadeandalucia.es/organismos/sae/areas/mejora-empleabilidad/fpe/paginas/escuela-hosteleria-cadiz.html; https://www.juntadeandalucia.es/organismos/sae/areas/mejora-empleabilidad/fpe/paginas/escuela-hosteleria-islantilla.html; https://www.juntadeandalucia.es/organismos/sae/areas/mejora-empleabilidad/fpe/paginas/escuela-hosteleria-benalmadena.html; https://www.juntadeandalucia.es/organismos/sae/areas/mejora-empleabilidad/fpe/paginas/centro-andaluz-formacion-ciomijas.html
Escuelas de Formación para el Empleo. HOSTELERIA E INDUSTRIAS DEL OCIO. Dirección general de Formación Profesional para el Empleo de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.

https://www.famp.es/es/formacion/catalogo-de-cursos/
FAMP, catálogos de cursos.

https://formacion.fundacionmujeres.es/
Camous virtual de Fundación mujeres.

Job orientation:

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/sae/areas/mejora-empleabilidad/itinerarios-insercion.html
Andalucía Orienta. SAE. Junta de Andalucía.

https://www.lanzaderasconectaempleo.es/
Fundacion Telefónica y Fundación Santa María la Real.

Advices for employers who would like to promote gender equality:

https://www.igualdadenlaempresa.es/asesoramiento/herramientas-igualdad/home.htm
Instituto de la Mujer.